21-11-2022

Update ontwikkeling Spoorzone

Work in progress

We zijn momenteel druk doende met de invulling van de locatie van de voormalige tramremise aan de Spoorstraat. Een nieuwe woonbuurt met een eigen karakter, maar die ook aansluit op haar omgeving.   

Om dit te kunnen creëren zijn we momenteel druk bezig met het verder uitontwerpen van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte van de Spoorzone.

Wanneer het ontwerp gereed is zullen we je uitnodigen voor een inloopavond om de nieuwe definitieve ontwerpen te komen bekijken. Tijdens deze bijeenkomst kan je informatie ophalen en vragen stellen over het project. Daarnaast horen we graag jouw mening over het inrichtingsplan van de openbare ruimte.

Update prognose planning:

  • Ontwerpfase: Q4 2022
  • Inloopavond: Q1/Q2 2023
  • Start verkoop: Q3 2023
  • Start sloop: Q4 2023
  • Start bouw: Q1 2024