22-04-2022

Verslag bewonersbijeenkomst 6 april 2022

Op 8 maart 2022 hebben wij een positief advies gekregen van de gemeenteraad op het schetsontwerp voor de nieuwe duurzame woonwijk Spoorzone. Daarnaast heeft de raad daar met een amendement nog eens extra aandacht gevraagd om met omwonenden te gaan praten over eventueel gewenste aanpassingen van het ontwerp, zoals veranderingen van uitstraling, de bouwstijl dan wel de uitvoering van de te bouwen woningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het project.

De informatieavond heeft plaatsgevonden op 6 april 2022 in de loods achter het Stationsgebouw in Schoonhoven. De belangstelling van de omwonenden was groot met +/- 80 aanwezigen.

Voor deze bijeenkomst is een gespreksverslag opgesteld. Deze is hier te vinden.

Ook vindt u hier de gestelde vragen tijdens de avond en hier de vragen die later zijn gesteld per e-mail.

Daarnaast kunt u hieronder de stukken vinden met informatie over het participatieproces van dit project.

Bijlage 1    Massastudie 2020 participatie de beantwoording van ingekomen reacties en toelichting architect
Bijlage 1.1 Presentatie 03-09-2020
Bijlage 1.2 Beantwoording vragen omwonende en belanghebbende
Bijlage 1.3 Doorsnedes Spoorzone
Bijlage 2    Schetsontwerp 2022 de beantwoording van ingekomen reacties
Brief nav bewonersavond 6 april 2022