31-03-2022

Extra toelichting informatiebijeenkomst 6 april

Tijdens de informatiebijeenkomst op 6 april gaan we de omwonenden van de Spoorzone informeren over de ontwikkeling van de Spoorzone. Tijdens deze bijeenkomst zullen wij verder in gaan op:

  • Het proces;
  • De nieuwe plannen van de ontwikkeling;
  • Ruimte voor reactie en ideeën.

Onder de omwonenden verstaan wij de bewoners van de Spoorstraat en de daar omliggende straten. Deze avond is niet ingericht om aanwezigen te informeren over de toekomstige woningen of de verkoop. In een later stadium organiseren wij nieuwe bijeenkomsten voor geïnteresseerden. Hier is iedereen van harte welkom. We zullen hierover tegen die tijd meer informatie delen op de website en de nieuwsbrief.

De aanmelding voor deze avond is helaas al gesloten.

Met vriendelijke groet,

Het projectteam