15-03-2022

Spoorzone

Op 8 maart 2022 is het plan voor de Spoorzone besproken in de raadsvergadering.

De raad heeft het plan van een positief advies voorzien met een amendement om met de bewoners  in gesprek te gaan over de mogelijke aanpassingen van het ontwerp, de uitstraling, de bouwstijl dan wel de uitvoering van de te bouwen woningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het project. Voor 6 april 2022 is een nieuwe bewonersbijeenkomst gepland. 

Op de locatie van de Spoorzone in Schoonhoven komt een nieuwe duurzame woonbuurt die past bij de allure van de binnenstad. Het oorspronkelijke spoorwegstation blijft behouden. Daardoor gaan karakter en geschiedenis niet verloren. In samenwerking met Van Wijnen wordt het project ontwikkeld.

Bij het ontwerpen van het gebied hebben wij ons gebaseerd op de verschillende themakaarten waaronder de bestaande bouw, de spoorlijn, het voormalige bastion, het groen/water, de doorzichten en de vrije ruimte langs de Spoorsingel. Uitgangspunt is dat het voormalige stationsgebouw behouden blijft. Dit heeft geleid tot 30 grondgebonden woningen (eengezinswoningen) in het middengebied en 60 gestapelde woningen (appartementen) op de plek achter het voormalige stationsgebouw.

In het gebied is ruimte voor specifieke doelgroepen zoals gezinnen en senioren en voor starters zijn in het plan kleine een- en twee persoons appartementen opgenomen.

Het bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven

Het ontwikkelgebied spoorzone is opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven. Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven vastgesteld. Het is een bijzonder bestemmingsplan, omdat het is geschreven vanuit de Omgevingswet. Dat is een nieuwe wet die op 1 juli 2022 ingaat en zorgt dat er minder en simpelere regels gaan gelden voor ruimtelijke plannen van initiatiefnemers. Het bestemmingsplan is in samenwerking met bewoners en ondernemers gemaakt. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden.

In het bestemmingsplan liggen de ambities en randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van de gebied de Spoorzone.