image

Nieuws

Update ontwikkeling Spoorzone

Work in progress

We zijn momenteel druk doende met de invulling van de locatie van de voormalige tramremise aan de Spoorstraat. Een nieuwe woonbuurt met een eigen karakter, maar die ook aansluit op haar omgeving.   

Om dit te kunnen creëren zijn we momenteel druk bezig met het verder uitontwerpen van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte van de Spoorzone.

Wanneer het ontwerp gereed is zullen we je uitnodigen voor een inloopavond om de nieuwe definitieve ontwerpen te komen bekijken. Tijdens deze bijeenkomst kan je informatie ophalen en vragen stellen over het project. Daarnaast horen we graag jouw mening over het inrichtingsplan van de openbare ruimte.

Update prognose planning:

  • Ontwerpfase: Q4 2022
  • Inloopavond: Q1/Q2 2023
  • Start verkoop: Q3 2023
  • Start sloop: Q4 2023
  • Start bouw: Q1 2024

Verslag bewonersbijeenkomst 6 april 2022

Op 8 maart 2022 hebben wij een positief advies gekregen van de gemeenteraad op het schetsontwerp voor de nieuwe duurzame woonwijk Spoorzone. Daarnaast heeft de raad daar met een amendement nog eens extra aandacht gevraagd om met omwonenden te gaan praten over eventueel gewenste aanpassingen van het ontwerp, zoals veranderingen van uitstraling, de bouwstijl dan wel de uitvoering van de te bouwen woningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het project.

De informatieavond heeft plaatsgevonden op 6 april 2022 in de loods achter het Stationsgebouw in Schoonhoven. De belangstelling van de omwonenden was groot met +/- 80 aanwezigen.

Voor deze bijeenkomst is een gespreksverslag opgesteld. Deze is hier te vinden.

Ook vindt u hier de gestelde vragen tijdens de avond en hier de vragen die later zijn gesteld per e-mail.

Daarnaast kunt u hieronder de stukken vinden met informatie over het participatieproces van dit project.

Bijlage 1    Massastudie 2020 participatie de beantwoording van ingekomen reacties en toelichting architect
Bijlage 1.1 Presentatie 03-09-2020
Bijlage 1.2 Beantwoording vragen omwonende en belanghebbende
Bijlage 1.3 Doorsnedes Spoorzone
Bijlage 2    Schetsontwerp 2022 de beantwoording van ingekomen reacties
Brief nav bewonersavond 6 april 2022 

Spoorzone

Op 8 maart 2022 is het plan voor de Spoorzone besproken in de raadsvergadering.

De raad heeft het plan van een positief advies voorzien met een amendement om met de bewoners  in gesprek te gaan over de mogelijke aanpassingen van het ontwerp, de uitstraling, de bouwstijl dan wel de uitvoering van de te bouwen woningen, uiteraard binnen de mogelijkheden van het project. Voor 6 april 2022 is een nieuwe bewonersbijeenkomst gepland. 

Op de locatie van de Spoorzone in Schoonhoven komt een nieuwe duurzame woonbuurt die past bij de allure van de binnenstad. Het oorspronkelijke spoorwegstation blijft behouden. Daardoor gaan karakter en geschiedenis niet verloren. In samenwerking met Van Wijnen wordt het project ontwikkeld.

Bij het ontwerpen van het gebied hebben wij ons gebaseerd op de verschillende themakaarten waaronder de bestaande bouw, de spoorlijn, het voormalige bastion, het groen/water, de doorzichten en de vrije ruimte langs de Spoorsingel. Uitgangspunt is dat het voormalige stationsgebouw behouden blijft. Dit heeft geleid tot 30 grondgebonden woningen (eengezinswoningen) in het middengebied en 60 gestapelde woningen (appartementen) op de plek achter het voormalige stationsgebouw.

In het gebied is ruimte voor specifieke doelgroepen zoals gezinnen en senioren en voor starters zijn in het plan kleine een- en twee persoons appartementen opgenomen.

Het bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven

Het ontwikkelgebied spoorzone is opgenomen in het bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven. Op 14 juli 2021 heeft de gemeenteraad het gewijzigde bestemmingsplan Binnenstad Schoonhoven vastgesteld. Het is een bijzonder bestemmingsplan, omdat het is geschreven vanuit de Omgevingswet. Dat is een nieuwe wet die op 1 juli 2022 ingaat en zorgt dat er minder en simpelere regels gaan gelden voor ruimtelijke plannen van initiatiefnemers. Het bestemmingsplan is in samenwerking met bewoners en ondernemers gemaakt. Het bestemmingsplan is inmiddels in werking getreden.

In het bestemmingsplan liggen de ambities en randvoorwaarden vast voor de ontwikkeling van de gebied de Spoorzone.

sim-row image
Foto

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met
Bo Bruseker: Projectontwikkkelaar
b.bruseker@vanwijnen.nl